Blogi

Mitä data kertoo rekrytoijalle?

Mitä data kertoo rekrytoijalle?

Miksi ker­ätä rekrytoin­neista dataa? Rekrytoin­nin tulee aina tukea yrityk­sen bis­nesstrategi­aa, mutta val­itettavan usein yritys­ten hal­lituk­sissa rekrytointi edelleen näh­dään lähin­nä kulu­er­änä. Jos rekrytointi­in tar­vit­tavia investoin­teja perus­tel­laan pelkästään pehmeillä…

lue lisää
Rekrytoija – sinä olet myyjä!

Rekrytoija – sinä olet myyjä!

Olipa ker­ran yritys, joka avasi työpaikkailmoituk­sen sivuilleen ja jäi odot­tamaan hakemuk­sia. Hakemuk­sia alkoi sataa ja pian rekrytoi­jan sähkö­posti olikin täyn­nä toin­en toistaan par­empia saatekir­jeitä, ansi­oluette­loita ja ref­er­ensse­jä. Rekrytoija kävi läpi satoja…

lue lisää
Jesse Helin, Finders Seekersin koulutusbisneksen uusi draiveri

Jesse Helin, Finders Seekersin koulutusbisneksen uusi draiveri

Moi! Mä olen Jesse ja vast­aan Find­ers Seekersin koulu­tusliiketoimin­nasta. Tämän blo­gin tarkoituk­sena on avata hie­man tarkem­min, kuka oikein olen. Ter­vetu­loa tutus­tumaan meikäläiseen parem­min!  Rekrytointiske­nessä minut tun­net­aan melko korkealentoisista ajatuk­sista,…

lue lisää
Employer branding on jokaisen asia – Vieraskynä: Jenni Siikaniva

Employer branding on jokaisen asia – Vieraskynä: Jenni Siikaniva

Mon­essa tekno­lo­giayr­ityk­sessä pohdit­aan tälläkin het­kellä kuumeisesti, miten val­loil­laan olevaa työ­voimava­jetta saataisi­in paikat­tua. Yksi keskeis­im­mis­tä osaa­japu­laa hel­pot­tav­ista tekijöistä on erino­main­en työn­anta­j­ab­rändi. Työn­anta­j­ab­rändis­tä ker­rotaan halutulle…

lue lisää
Mitä employer branding ei ole?

Mitä employer branding ei ole?

Employ­er brand­ing ei ole työpaikkailmoituk­sen postaamista suos­itulle job boar­dille ja suuren näkyvyy­den saavut­tamista. Se ei ole yrityk­sesi tagline. Se ei ole Ins­tagram­in stooreja toim­is­ton ja työn­tekijöiden arjesta. Se ei ole opiskeli­jay­hteistyötä. Se ei ole…

lue lisää

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo