Blogi

Työnantajamielikuva IT-alalla — 3 vinkkiä aloitukseen!

Työn­anta­jam­ie­likuva IT-alalla — 3 vinkkiä aloituk­seen! Kun puhutaan työn­anta­jam­ie­likuvasta, mietitään usein kokon­aiskuvaa organ­isaa­tio­sta. Eri osaa­jaryh­mät kuiten­kin kiin­nit­tävät huomi­ota eri asioi­h­in val­ites­saan työpaikkaa. Esimerkiksi IT-osaa­jat kiin­nit­tävät…

lue lisää

Mikä ihmeen työnantajamielikuva?

Työn­anta­jam­ie­likuva on kaikki­en huulilla. San­ot­aan, että organ­isaa­ti­olla on työn­anta­jam­ie­likuva jo ensim­mäistä päivästä läh­tien, halus­it tai et. Mutta mitä sillä tarkoitetaan? Miksi panostaa sii­hen? Ja mis­tä lähteä liik­keelle kehitystyössä? Työn­anta­jam­ie­likuva on…

lue lisää

Oppimisketteryys – tulevaisuuden ykköskriteeri rekrytoinnissa?

Oppimisket­teryys – tulevaisuuden ykköskrit­eeri rekrytoin­n­issa? Pari viikkoa sit­ten Raghunath Koduvay­ur jakoi LinkedIn­is­sä artikkelin tekoälyn vaiku­tuk­sista rekrytointi­in. Artikkelissa käs­itelti­in aihetta, joka on ollut muuten­kin keskustelussa pin­nalla jo jonkin aikaa…

lue lisää

Seitsemän IT-rekrytointitrendiä vuodelle 2019

Kaikki sen tietävät — IT-alan työ­markkin­at käyvät kuumina. Koom­is­et rekrytoiji­en yhtey­deno­tot koristavat mon­en ohjelmis­toke­hit­täjän Face­book-seinää ja Twit­teris­sä par­haita tarin­oita ker­too esimerkiksi Jouko Kuha. Kuumentunut työ­markkina ei ole uutta. Viime aikoina…

lue lisää

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo