Blogi

Referenssi: Amer Sports Digital – strateginen ote tech-rekryihin

Toiveet muu­tok­seen: Find­ers Seekers on ollut tukemassa tech-puolen rekrytoin­te­jamme. Vuo­den 2018 lop­pupuolella pää­timme ottaa aktiivisem­man otteen työn­anta­jam­ie­likuvan kehit­tämisek­si, sillä meillä on jatkuva tarve sof­take­hit­täjille ja tun­nettavuut­tamme tässä…

lue lisää

Pipsa Aro –– Tech Employer Branding Consultant

Heips! Olen Pipsa Aro, Find­ers Seekersin ihkauusi Tech Employ­er Brand­ing Con­sult­ant. Olen ihan super innois­sani päästessäni tekemään työk­seni employ­er brandin­gia, sillä siinä yhdistyy vahvuut­eni ja into­hi­moni. Min­ulla on vahva tausta B2B-markkin­oin­nista sekä…

lue lisää

Mira Günther — Senior Talent Coach

Hei, olen Mira Gün­ther, Find­ers Seekersin tuore Seni­or Tal­ent Coach! Olen aina naut­tinut päästessäni opettelemaan uusia asioita, ja tun­tuu edelleen vaikealta uskoa, että juuri sitä teen työk­seni. Innos­tun kohdatess­ani uusia tekno­logioita, jotka eivät ole min­ulle…

lue lisää

Palkkaa kansainvälinen osaaja!

Palkkaa kan­sain­välin­en osaaja! Olipa kyseessä sit­ten IT-osaa­japula tai kohtaanto-ongelma eli työ­voi­man osaamis­en ja tar­jolla olevi­en osaamista edellyt­tävi­en työte­htävi­en välin­en kuilu, on tulos sama — kysyn­tä ja tarve eivät kohtaa. Suomessa on tällä het­kellä 10 000…

lue lisää

Työnantajamielikuva IT-alalla — 3 vinkkiä aloitukseen!

Työn­anta­jam­ie­likuva IT-alalla — 3 vinkkiä aloituk­seen! Kun puhutaan työn­anta­jam­ie­likuvasta, mietitään usein kokon­aiskuvaa organ­isaa­tio­sta. Eri osaa­jaryh­mät kuiten­kin kiin­nit­tävät huomi­ota eri asioi­h­in val­ites­saan työpaikkaa. Esimerkiksi IT-osaa­jat kiin­nit­tävät…

lue lisää

Mikä ihmeen työnantajamielikuva?

Työn­anta­jam­ie­likuva on kaikki­en huulilla. San­ot­aan, että organ­isaa­ti­olla on työn­anta­jam­ie­likuva jo ensim­mäistä päivästä läh­tien, halus­it tai et. Mutta mitä sillä tarkoitetaan? Miksi panostaa sii­hen? Ja mis­tä lähteä liik­keelle kehitystyössä? Työn­anta­jam­ie­likuva on…

lue lisää

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo