Palvelut

IT — rekrytointi

Tar­vit­setko apua koodar­in, product own­er­in tai CTO:n rekrytoin­nin kanssa? Entä SEO-tait­ur­in tai digi­markkin­oi­jan kanssa?

Suora­hak­uprosessimme on mutkaton ja toimiva, kat­taen koko prosessin roolin vaatimus­määrit­te­ly­istä ehdokkaan sop­ivuuden varmistamis­en (sekä osaamis­en että kult­tuur­in puo­lesta). Laa­jan osaa­javerkostomme ansi­o­sta rekrytoin­ti­prosessimme on myös nopea ja luotettava.

Ennen kuin aloit­amme kon­tak­toin­nin, käytämme aikaa ymmärtääk­semme teidän liiketoi­mintanne läpiko­tais­in. Tämä aut­taa meitä ker­to­maan teistä osaajille mah­dol­lisim­man innostavasti ja autent­tisesti.

Tech Employer Branding

Tech Employ­er Brand­ing keskittyy tech-osaaji­en houkut­teluun.

Yhdessä asiakkaan kanssa otamme strategis­en otteen rekrytoin­teih­in ja autamme löytämään keinot ja kanavat tavoit­taa val­itut osaa­jaryh­mät heille räätälöidyllä viestillä.

Vahv­is­tunutta työn­anta­jam­ie­likuvaa seur­aa rel­ev­ant­tien urakeskustelujen määrän kas­vu, rekrytoin­ti­prosessin lyhenemin­en ja lop­ulta matalampi cost-per-hire.

REFERENSSI!

Lue tästä, mitä teimme yhdessä Amer Sports Digital­in kanssa ja kuinka autoimme heitä ottamaan strategis­en otteen tech-rekryi­h­in.

Rekrytointikoulutus

Mis­siomme on tehdä rekrytoin­nista aidosti strategin­en osa yrityk­sen liiketoi­mintaa. Haluamme olla mukana mullistamassa mie­likuvaa sekä rekrytoin­nista että rekrytoijista.

Järjestämme koulu­tuk­sia, joissa pureu­dumme mod­ernei­h­in rekrytointikäytäntöi­h­in. Teori­aa ja konkreet­tisia työkaluja — molempia sopivassa suht­eessa!

Tar­joamme uusia ideoita, kon­septeja ja työkaluja par­em­paan ja tulok­sel­liseen rekrytointi­in.

Mikä on suurin haasteesi rekrytoinnissa?

Laita meille viestiä! Mietitään yhdessä teille sopivimmat ratkaisut.

Seuraa meitä somessa!

twitter-logoinstagram-logofacebook-logolinkedin-logo